Wat is de WBDBO (60 eis)?

Het begrip WBDBO staat voor het aantal minuten dat de scheidingsconstructie (of de lucht) tussen twee ruimten (plafond, vloeren en wanden) weerstand biedt aan branddoorslag en brandoverslag.

Brandoverslag is de uitbreiding van brand via de buitenlucht
Branddoorslag is de uitbreiding van brand van een ruimte naar een andere ruimte, anders dan via de buitenlucht.

WBDBO heeft betrekking op brandcompartimenten. Brandwerendheid gaat over delen van de constructie en betreft de tijd die een constructie (bijvoorbeeld een ventilatie schacht of raam) de brand tegen kan houden.

Brandproef

De brandwerendheid wordt bepaald aan de hand van een brandproef waarbij de constructie voor een oven van tenminste drie bij drie meter wordt geplaatst. Voor een plafond zelfs drie bij vier meter. In de oven wordt de temperatuur volgens een voorgeschreven temperatuurverloop (meestal de ‘standaardbrandkromme’) verhoogd, in een uur tot ongeveer 950 graden C. Tijdens de proef wordt gekeken of de constructie niet bezwijkt, hoe warm de constructie wordt et cetera. De tijdsduur gedurende welke de constructie aan de eisen blijft voldoen, wordt de brandwerendheid genoemd (bijvoorbeeld 30 of 60 minuten). Als de constructie bezwijkt bij bijvoorbeeld 58 minuten dan voldoet deze niet aan de normen.

Normen

In Europa gelden beproevingsnormen waarin de beproevingsmethode is omschreven. Via de Nederlandse norm NEN 6069 wordt doorverwezen naar deze Europese normen. Een proef volgens een Europese norm is ook in andere landen geldig. Voor een brandwerendheidsproef zijn in de meeste Europese landen slechts enkele onafhankelijke laboratoria. In Nederland zijn dit er twee (het laboratorium van Peutz en dat van Efectis). Verder hebben diverse fabrikanten ook een eigen oven.

Als een constructie volgens de Europese normen is beproefd kan ook volgens de norm EN 13501-2 een Europese classificatie krijgen. Een zestig minuten brandwerende wand krijgt dan bijvoorbeeld een classificatie EI60.

Bekijk hieronder de foto’s van een van de proeven die wij voor 3M hebben uitgevoerd in het test laboratorium in Duitsland.


Waar let de WBDBO op?

De WBDBO let op vlamdichtheid, stabiliteit en thermische isolatie.
NEN 6069 geeft voor elk van deze aspecten de criteria aan, welke overeenkomen met een bepaalde WBDBO.

De WBDBO let erop dat de vlammen zich niet kunnen verspreiden. De vlammen komen van het plafond of vanuit de muur.

vlamdichtheid

De WBDBO zorgt er ook voor dat binnen de periode waarin het voor mensen belangrijk is om te vluchten de vloeren het niet zo maar begeven

wbdbo

De WBDBO zorgt er verder voor dat het in de ruimte die wordt beschermd niet te warm wordt

thermische_isolatie

Waar is de WBDBO 60 anders in dan het bouwbesluit?

De WBDBO 60 wijkt af van het bouwbesluit er mag bijvoorbeeld geen gebruik worden gemaakt van gevaarlijke stoffen om de brandveiligheid te waarborgen. Verder moet je er bij de WBDBO rekening mee houden dat vuur zowel van links of van rechts kan komen. Beide kanten van de brandwerende wand moeten daarom goed zijn afgedicht. Verder mag er volgens de WBDBO geen gebruik worden gemaakt van brandbare materialen om de doorvoeringen af te dichten.

Moet ik mij aan de WBDBO eis houden?

Ja als gebouw eigenaar dient u rekening te houden met deze eisen. De brandweer voert hiervoor de inspectie uit. Klik hier om naar de website van de brandweer te gaan.